Price Action – popis strategie

0
105
forex foto

forex fotoZáklady obchodní strategie Price Action

„Co je to Price Action?” je otázka pokládaná mnoha obchodníky začátečníky. I když zodpovíme tuto otázku, že je to „chování ceny v čase ”, mnoho obchodníků má stále potíže pochopit definici a jak Price Action v obchodování používat. V tomto manuálu si ukážeme příklady na grafu, které tuto strategii ilustrují a způsoby, jak ji využít.

Připraveni? Pojďme začít.

Na začátku budeme mluvit o základech. Na grafu níže máme příklady několika hlavních konceptů používaných při popisování strategie Price Action:

Price Action – popis strategie_001

Upozornění: Termín „svíčka” souvisí s obchodováním na svíčkovém grafu a termín „slopec” je spojen se sloupcovým grafem. Oba typy grafů zobrazují stejné informace, ale trošku jiným způsobem, sloupcový graf je méně ilustrativní, ale já používám slova „svíčka” a „sloupec” jako synonyma.

 • Up bar nebo „býčí” je svíčka, která má vyšší vrchol a vyšší minimum, než ta svíčka přesně před ní. Býčí svíčky jsou na grafu zobrazeny nad vytvořeným uptrendem. Obecně řečeno je tato svíčka ta hornější , když zavírá výše, než otevřela. V příkladu výše můžete vidět, že v označeném prostoru je i černá svíčka, což znamená, že zavřela pod otevírací cenou. V takovém případě můžeme předpokládat, že tato černá svíčka je také ta hornější, protože její vrchol a minimum jsou nad vrcholem a minimem předcházející svíčky. To je znamení silného trendu a kupci (nebo „býci”) stále dominují.
 • Down bar nebo „medvědí” je svíčka, která má nižší vrchol a minimum než předchozí svíčka. Věnujte pozornost tomu, že v příkladu výše svíčky zavírají pod otevíracími cenami, což je pro medvědí svíčky typické, ale není to nezbytné, jako tomu bylo s býčími svíčkami. Medvědí svíčka znamená, že prodejci (nebo „medvědi”) dominují.
 • Inside Bar je svíčka, která je někdy nazývána menší range bar. Její vrchol je pod vrcholem předchozí svíčky a její minimum je nad minimem této svíčky. Někteří lidé jsou v této definici striktní a věří, že i když jedna ze svíček končí, je rovna předchozí svíčce, již to není Inside Bar, a některým na tom nezáleží. Tvorba Inside Bar je znamení nedostatku rozhodnutí na trhu. Jako s jakoukoliv jinou svíčkou, rozsah mezi otevírací cenou a zavírací cenou ukazuje sílu nerozhodnosti, protože ani kupující ani prodávající nemají převahu.
 • Outside Bar je překrývající svíčka, někdy také známá pohlcující svíčka, má velký rozsah a její vrchol je vyšší než vrchol předchozí svíčky, její minimum je pod minimem předchozí svíčky, což znamená, že „překrývá“ nebo „pohlcuje“ sousední svíčku. V grafu výše byla zavírací cena Outside Bar pouze o trochu vyšší než otevírací cena, takže převažovali kupci.
  Pokud je otevírací cena na dně 1/3 nebo dokonce 1/4 celé svíčky a zavírací cena je na vrcholu 1/3 nebo ¼ svíčky, tato svíčka se nazývá hornější překrývající a znamená to, že dominují kupci. Naopak pokud je otevírací cena na vrcholu 1/3 nebo 1/4 svíčky a zavírací cena na dně 1/3 nebo 1/4 svíčky, tato svíčka se nazývá dolní překrývající a je to známka toho, že dominují prodávající.
  Ještě existuje jiná definice Outside Bar, zvláště na svíčkovém grafu: její otevírací cena musí „zakrývat“ otevírací a zavírací cenu předchozí svíčky. Pokud budeme přemýšlet tímto způsobem, najdeme příklady, kdy jedna svíčka překrývá druhou, i když její vrchol a dno nepřekrývají konce předchozí svíčky. První definice, zmíněná na začátku, byla pravděpodobně utvořena během pozorování sloupcového grafu, kde je obtížnější spatřit zavírací a otevírací ceny než a svíčkovém grafu.

Co se považuje za signál Price Action?

Když se trhy pohybují, zanechávají formace nebo „stopy“. Přesně tyto formace jsou Price Action, pohyby cen zobrazené na grafu, a právě díky nim někdy dostáváme nápovědu o následujících několika pohybech na trhu. To jsou signály nebo sestavy Price Action setups nebo pouze strategie Price Action.

Pro nás je klíčové najít konkrétní Price Action signál, který by mohl být použit jako potvrzení možnosti vstoupit do trhu a otevřít nový obchod. V minutě uvidíme, jak si spojit Price Action s nějakými vztahy na trhu, spolupracující signály, kteří se navzájem potvrzují, abychom mohli najít obchody s vysokou pravděpodobností úspěchu, ale nyní se budeme soustředit na Price Action samotnou v okamžik vstupu do trhu dle této strategie.

Na grafu níže můžete vidět příklady mé oblíbené Price Action strategie. Je to sestava s „Opačnou svíčkovou formací ”. Tato svíčka se také nazývá „Pinocchiův nos ”, jedná se o svíčku s dlouhým knotem a krátkým tělem v nižší nebo vyšší části, která „podvádí” a vypadá jako dlouhý Pinocchiův nos, když lže. Nejdřív jde hodně nahoru nebo hodně dolů, ale nakonec se obrátí a zavírá v opačném směru, blízko otevíracího bodu a zanechává stopu ve formě dlouhého knotu. Všimněte si, že v jednom příkladu sestava selhala a tak je to i v realitě, ne každá sestava bude správná a ne každá přinese zisk.

Price Action – popis strategie_003

Price Action a konvergence

Konvergence je bod nebo formace na trhu, kde se dvě nebo více úrovní překrývají a to je důležitý prostor. Dle slovníku toto slovo znamená shodu nebo identitu. Proto obecně řečeno, když hledáme konvergence, hledáme místa, kde se setkávají dva různé signály nebo pozice.

Na grafu níže vidíte příklad, jak se čte grad s Price Action se strategií konvergence. Bod nebo místo konvergence dělá specifickou pozici více důležitou. V tomto příkladu svíčka ukazuje odraz od čáry rezistence jasně viditelné na grafu a od dynamické rezistence mezi 8-období EMA a 21-období EMA (červená a modrá). Další komponent konvergence na tomto grafu je downtrend. Pokud zde bude sestava Price Action ve směru trendu, jako jsu svíčky v tomto příkladu, je to také místo pro konvergenci. Abychom to shrnuli, máme 3 komponenty, které jsou souvislé a posilují signál pro otevření short pozice sestavou svíček ”:

 • downtrend;
 • odraz od horizontální rezistence;
 • odraz od dynamické rezistence.

Price Action – popis strategie_005

Jak používat Price Action k definování trendu

Další graf ukazuje swing highs a swing lows v obou trendech, rostoucím i klesajícím. Cena na grafu je v tomto časovém rámci v uptrendu, pokud tvoří nová maxima – HH (Higher High) a vyšší minima – HL (Higher Low). Pokud spatříte nižší maxima, jedná se o donwtrend – LH (Lower High), totéž platí pro nižší minima – LL (Lower Low). Pokud se cena chová jakkoliv jinak, není to konsolidace: pohybuje se v určitém rozsahu, trojúhelníku, vlajce, obdélníku atd.

Price Action – popis strategie_007

Trend je aktuální, dokud cena dosahuje higher highs a lows (uptrend) lower highs a lows (downtrend). Když je trend prolomen, obecně je zde podmínka konsolidace, což je jednodušší spatřit na grafu s nižším časovým rámcem. Se zkušeností určitě rozpoznáte, co se na grafu děje, aniž byste museli měnit časový rámec.

Pokud je cena v těsné konsolidaci, často jde o pohyby do strany. Pokud je to širší, říká se, že se cena pohybuje v tzv. trading range, bez jasné sekvence pohybů nahoru a dolů, což by mohlo poukázat na solidní trend. Na grafu níže máme příklad obou konsolidací, úzké i široké:

Price Action – popis strategie_009

Využití Price Action ke sledování trendu v rámci konsolidace

“Jít s trendem” je celkem obecné pravidlo, které však vytváří mnoho problémů pro obchodníky začátečníky, kteří stále nemají efektivní strategii. Dle mě jít s trendem znamená pouze jediné – najít na denním grafu sestavu Price Action, která bude mít vysokou pravděpodobnost úspěchu a úplně nejlepší bude, když bude koherentní s trendem, který vidíte na grafu, a bude tvořit konvergenci. Nicméně obchodování na trhu v konsolidaci je lepší, když má tato konsolidace nějaký rozsah, limity, kde se cena může odrazit. Konsolidace je lepší širší než pouze pohyby do strany. K vydělání peněz můžete použít i úzkou konsolidaci, ale potom jsou užitečnější grafy s menším časovým rámcem. Je lepší získat zkušenost s Price ACtion na denním grafu.

Graf níže je skvělý příklad použití strategie Price Action, kdy se jde s trendem během konsolidace:

Price Action – popis strategie_011

Na závěr…

Nyní máte solidní základy strategie Price Action. Do této doby jsem nezmínil, jaký časový rámec byste měli používat na začátku Vašeho vzdělávání. Všechny grafy výše ukazují denní časové rámce a je velice důležité se nejdříve naučit obchodovat na tomto intervalu předtím, než budete používat menší. Důvod je jednoduchý: denní graf poskytuje nejjasnější a nejpřesnější cenové pohyby. Menší časové rámce – obrázek je více „narušený“ náhodnými cenovými pohyby, je zde více „hluku“. Jako každá budova potřebuje pevné základy, vy jako začátečník potřebujete získat pevné základy efektivního obchodování, proto je nejlepší se učit na denním časovém rámci.

Popis strategie je založen na materiálech Naučte se obchodovat na trhu. Grafy byly připraveny a pospány Nialem Fullerem – australským Price Action guru.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPravidla Forexu
Następny artykułIchimoku Kinko Hyo – popis strategie
Fascinovaný Forexovým trhem, je s ním aktivně spjat od roku 2013. Krátkodobý obchodník využívající swingové obchodování a Price Action na pochopení toho, co se na trzích skutečně děje. Vždy klade na první místo jednoduchost, řízení rizik a především disciplínu.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ